Debatt 

Tryggere leieforhold for studenter

Studenter har lenge vært en sårbar gruppe på leiemarkedet. Snart kan dette bedres.

Publisert

Onsdag 31. januar kom den første delrapporten til Husleielovutvalget. Utvalget foreslår blant annet at leietaker når som helst kan si opp leieavtalen. Dette vil avskaffe muligheten til å ha kontrakter med såkalt «bindingstid».

Det er et velkjent problem at nye studenter ofte får svært kort tid til å finne seg et sted å bo når en får innvilget studieplass i en ny by. Det er mange som kjemper om de samme leieobjektene, og utleiere kan stort sett velge og vrake som de vil. Studentene er i en mye svakere, kanskje ikkeeksisterende forhandlingsposisjon. Jussbuss erfarer at dette ofte fører til at studenter må ta til takke med boliger med lav standard og kontrakter som  ikke kan sies opp i det hele tatt, eller med bindingstid.

Uoppsigelige kontrakter er roten til mye vondt. Vi møter studenter med leiekontrakter som ikke kan sies opp i det hele tatt, og mange har leiekontrakter som ikke kan sies opp før utløpet av en bestemt periode. Sistnevnte er det som gjerne kalles for bindingstid. I vår saksbehandling møter vi mange studenter som bor i mangelfulle og dårlige boliger, men hvor manglene ikke er alvorlige nok til å heve leieavtalen. Bindingstiden hindrer da studentene i å komme seg ut av kontrakten og tvinger dem til å bli boende i dårlige boliger.

Farlige situasjoner kan oppstå. Vi har erfart at studenter kontakter Jussbuss fordi de føler seg utrygge i boligen etter utleiers urettmessige innbrudd i leiligheten. At utleier tar seg inn i boligen uten forvarsel, er heller ikke noe som normalt gir leietakeren rett til  å heve leieavtalen. Leietakeren er i slike situasjoner avhengig av at politiet oppretter sak mot utleieren. Foreløpig har Jussbuss aldri sett at utleiers innbrudd leder til noe annet enn en henleggelse.

Når studenter ikke kan si opp eller heve leieavtalen, er studenter avhengig av utleiers godvilje for å komme seg ut av leieforholdet. Partene må enten bli enige om at avtalen kan opphøre før tiden, noe vi sjelden opplever at utleiere går med på. Hvis ikke må leietaker få godkjennelse til å fremleie.

Utvalgets forslag må gjennomføres. Utvalgets forslag om at leietaker til enhver tid skal kunne si opp leieavtalen, vil sikre at ingen studenter over lengre tid må låses til en leilighet de ikke ønsker å bo i. Da slipper vi at mange studenter hvert år låses til dårlige leieforhold for ett eller flere år av gangen. Utvalgets forslag om å avskaffe muligheten til å inngå kontrakter som er uoppsigelige eller med bindingstid, er derfor en stor seier for studenter på leiemarkedet.

LES OGSÅHar du hatt et problem som student? Det kan hende at jeg er ansvarlig for det

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS