UKA 25 sitt ferskeste medlem: Selma Lindseth Lindeman gikk av med seieren med over halvparten av stemmene i andre voteringsrunde.

Slik var valget av UKEsjefen

Etter to utspørringsrunder med spørsmål om kontroverser i samfundet, samfunnet, Equinor, favoritt-konserter, økonomi og antall medlemmmer i UKA, har Storsalen valgt ny UKEsjef for UKA 25.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kveld ble det valgt ny UKEsjef for UKA 2025. Det var fire forhåndsstilte kandidater til vervet: Nikolaus Weidemann Wieland, Selma Lindseth Lindeman, Magnus Rønnevig og Oskar Presthaug Rasmussen. Alle kandidatene hadde hatt verv i UKA 23. 

 LES MER OM KANDIDATENE HER

Det ble stilt spørsmål rundt samarbeidet med Equinor, størrelsen på UKA 25 i antall verv og areal, og hva de ønsker å utgjøre som UKEsjef.  

Det ble to runder med avstemming og Selma Lindseth Lindeman gikk av med seieren med 67,2 prosent av stemmene i siste runde.

Slik gikk valget for seg 

Valget startet med kandidatenes åpningstale. Selma uttrykte at hun ønsker en UKA full av skaperglede, hvor de frivillige er byggesteinene for å skape den festivalen man ønsker. Hun ønsket å bidra til at UKA skal være en god frivillighets arena for byens studenter. Oskar satte fokus på et UKA med godt kulturutvalg hvor de frivillige sitter igjen med vennskap og minner for livet. Nikolaus uttrykket også hvor mye vennskap, glede, kreativitet og dugnadsånd som finnes innenfor Samfundets runde vegger og sa at han ville gi tilbake til Samfundet og Trondheim ved å lage en UKA for historiebøkene. Magnus avsluttet appellene med å si at han ønsker å skape en UKE for de interne, gjestene og resten av byen, og å utnytte nybygg for den utvidelsen det skaper av plass og verv. 

Fullsatt sal og god stemning: Det var mye liv i storsalen under valget som engasjerte seg med kandidatene.

Første utspørringsrunde: Er UKEmaten god nok?

Spørsmålene Storsalen stilte i første utspørring var allsidig; fra hvem man er på fest, hvordan de håndterer lederposisjonen, hvordan maten til de interne skal være, og hvordan man skal være mindre skummel å si hei til. 

Hva er ditt favorittminne fra UKA 23?

Oskars favoritt var Fay Wildhagen-konserten i Nidarosdomen hvor han gråt mer enn én gang. Selma spiste sin første crunch-dog på Øya som et kjært minne, mens Magnus prøvde seg på et humoristisk stikk og sa da UKA var over. Niko sin favoritt var barnenummeret under revyen. 

Det kom spørsmål om kandidatene ville kutte ned antall verv i UKA. Kandidatene var enig i stor grad om at det ikke var ønskelig å trappe ned på hvor mange som skulle få vervmulighet i UKA, da det er en arena som bygger vennskap, forebygger ensomhet og gir tilhørighet. Det trekkes også frem at man skal kunne ta vare på alle frivillige og at det ikke skal tas opp så mange at man ikke kan gi et tilstrekkelig tilbud. 

Det uunngåelige spørsmålet om samarbeid med Equinor ble stilt. Oskar trakk frem Samfundets økonomiske avhengighet til UKEoverskuddet, men at det er viktig å ha gode samarbeid som ikke bare baserer seg på penger. Selma uttrykte at hovedutfordringen med å droppe Equinor som sponsor er at det vil kunne kutte i velferdstilbud og internarrangementer utenom festivaldriften. Magnus trakk frem at det er usikre tider for Samfundet økonomisk, og at det må leveres et overskudd for å kunne fortsette driften vi kjenner i dag, og at det dermed er verdt å ha et samarbeid. Nikolaus var tydelig på at han selv ikke ønsker et samarbeid slik som med Equinor akkurat nå, men tenker særlig på hva verv i UKA betyr for studentene, og at å kutte samarbeidet vil påvirke de frivillige i stor grad. 

Videre ble kandidatene spurt om prosjekter eller endringer de ønsker å gjennomføre for UKA 25. Nikolaus ville sette av en sum som funker eller gjenger kunne søke til for å kunne gjennomføre sitt drømmeprosjekt. Oskar ville utvide UKEtoget og fylle nybygg med så mange arrangementer som mulig. Selma ville forbedre arrangementene for de interne og bedre velferdstilbudene, mens Magnus ville få til bedre samarbeid med de interne gjengene og eksterne gjenger og organisasjoner i Trondheim. 

Hva er din mest kontroversielle mening om samfunnet og samfundet?

Selma vil ikke egentlig at UKA skal bli større enn det er nå, og liker ikke frokost-juice eller energidrikk. Magnus synes kvinnekampen har fått litt for mye plass og at det må snakkes mer om ensomhet blant menn og at UKEfølelsen ikke egentlig er en så god følelse. Nikolaus er halvt tysk, og syns ikke at Oktoberfest her er så bra, selv om han ikke har vært på det i Tyskland. Han har også forståelse for dem som flytter til Sveits. Oskar avsluttet med å si at han syns UKEmaten er god og tok mer enn han egentlig fikk lov til. Samtidig påsto at han tror jorden er flat, men ikke sånn egentlig.

Og med det var første utspørring runden over, og det var dags for avsluttende appeller. 

Magnus sa at han ønsket å ta med UKA inn i en ny tid, samtidig som han ønsker å bevare det UKA alltid har vært. Nikolaus trakk frem særegne ting fra tidligere festivaler, og at det alltid er en rød tråd som får dem til å henge sammen: UKEfølelsen. Han sa også at å være frivillig i studietiden har gjort at Trondheim har gått fra å være studentby til å bli hjemme. Oskar trekker frem hvor viktig UKA er for studentene og vil bidra til at UKA 25 blir en omfavnende klem for byen. Selma avsluttet med å trekke frem hvor viktig frivilligheten i Trondheim er, at hun ønsker å bidra inn til det, og gi ære til alle frivillige som legger tid i festivalen.

Solid underholdning: Strindens promenadeorkester og forfatterkollegiet til UKErevyen fikk god respons fra salen.

Resultat fra første votering 

Det ble ikke valgt ny UKEsjef etter første runde med votering. Resultatene fordelte seg slik: 

Selma Lindseth Lindeman: 39.9 prosent med 122 stemmer
Nikolaus Weidemann Wieland: 27.5 prosent med 86 av stemmene
Magnus Rønnevig: 18.8 prosent med 59 stemmer
Oskar Presthaug Rasmussen: 13.4 prosent med 42 stemmer.

Det var 4 som stemte blankt, og totalt 313 stemmer. Det var da Nikolaus og Selma som gikk videre til ny runde med utspørring og votering. 

Andre utspørringsrunde: Billigere og mer bærekraftig UKE

Andre runden med utspørring startet med en avslappet sofaprat med UKEsjef Kari Bøckmann og kandidatene Nikolaus og Selma. Kari stiller noen spørsmål rundt favoritt-arrangement, drømmekonsert på Knaus og hva de tror vil være det beste med å bli UKEsjef. Selma svarte at det kuleste vil være å se alt UKA innebærer og kunne ha en påvirkning på det. Nikolaus svarte at han liker å holde seg opptatt og alt det tilfeldige man får være med på. 

Et engasjert demokrati: Det var stappfulle talelister under utspørringsrundene med engasjerte medlemmer og tankevekkende spørsmål.

Det ble omgjort fra sofaprat og tilbake til kandidatbordet for å starte andre utspørringsrunde. 

Et av de første spørsmålene omhandlet hvilket kreativt arrangement kandidatene vil lage til UKA 25. Nikolaus trakk frem galleriet som vil komme i nybygg og at det hadde vært kult å ha utstillinger av kunstneriske studenter i Trondheim. Selma uttrykte at UKA kunne bli mer bærekraftig med blant annet klesbyttekveld og lignende arrangementer. 

Hvilke feil ble gjort under UKA 23 som dere kunne gjort bedre for UKA 25? 

Selma trekker frem at UKA 23 gjorde mye riktig, men at hun kunne ha omstrukturert velferdsseksjonen, ha flere internarrangement og lage konsepter i Samfundets ulike lokaler. Nikolaus ønsker å omstrukturere femte- og sjetteopptaket så disse vervene føles mer meningsfull. 

Et avsluttende spørsmål omhandler hvor mye det koster å være frivillig, med alt fra UKEgensere til ball, og hvordan det kan gjøres mer økonomisk. Her sa Selma at det ikke trengte å være så dyrt, og det kunne skapes en egen seksjon som jobber med dette. Nikolaus trakk frem sosialpotten som var under UKA 23, hvor gjengene fikk et visst beløp til å gjennomføre sosiale arrangementer. Han foreslo også at billetter til arrangementer kan holdes av og selges til halv pris til interne. 

Sofaprat med finalistene: UKEsjef 23 tar en sofaprat med de kandidatene, Nikolaus og Selma, som gikk videre til andre runde.

Resultat fra andre votering 

To voteringsrunder: Det flokket seg rundt valgurnene under begge voteringsrundene.

Andre voteringsrunde gikk raskt, og det ble et overveldende flertall for hvem storsalen ville ha som UKEsjef 2025. Resultatet ble følgende:

Nikolaus Weidemann Wieland fikk 30.6 prosent av stemmer med 81 stemmer.
Selma Lindseth Lindeman fikk 67.2 prosent av stemmene med 178 stemmer. 

6 blank, 265 totalt.

Selma er dermed UKA 25 sitt første medlem. Hun tok imot sin studenterlue og tittelen UKEsjef 25. Gjennom valget har hun særlig uttrykt at hun ønsker å fokusere på de frivillige som skal være med å bygge festivalen til det den skal bli for studentene, de interne, Studentersamfundet og Trondheim by.

Powered by Labrador CMS