Automatisering: Sit har begynt en prosess med å delvis automatisere kantinene. — Nedbemanningen er ikke i sammenheng med innføring av teknologiske betalingsmåter, sier direktør for campustjenester ved Sit.
Automatisering: Sit har begynt en prosess med å delvis automatisere kantinene. — Nedbemanningen er ikke i sammenheng med innføring av teknologiske betalingsmåter, sier direktør for campustjenester ved Sit.

Sit har nedbemannet grunnet korona

Etter inntektstap har Sit nedbemannet kantinemedarbeidere. I samme omgang har de planlagt å delvis automatisere kantinene.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har Sit lansert Trust Meal der de legger fram mat på morgenen og studentene handler kontaktløst til alle døgnets tider. Det alternative kantinesystemet er i områder der det ikke er økonomisk ansvarlig med bemannet kantine.

Kontaktløs betaling

Digitalisering av Sit sine kantiner kan medføre mindre menneskelig kontakt i holdepunktene i studenthverdagen. Direktør for campustjenester ved Sit, Espen Holm, mener at en hybridløsning med både ansatte og digitale betalingsløsninger vil være bedre.

— Vi holder på å jobbe med flere prosjekter og løsninger for å tilpasse den nye hverdagen. En av disse er mobile betalingsløsninger.

Hybridløsning: Direktør for campustjenester, Espen Holm, mener at en løsning mellom ansatte og digitale betalingsløsninger vil være bedre.
Hybridløsning: Direktør for campustjenester, Espen Holm, mener at en løsning mellom ansatte og digitale betalingsløsninger vil være bedre.

Holm poengterer at det fortsatt vil være mulig å betale over kassa. En av årsakene til dette er at det er pålagt gjennom bank- og finansloven. Denne loven sier blant annet at forbrukere har rett til å bruke kontanter som et betalingsmiddel, som går i mot tanken om en heldigital løsning.

Den digitale omstillingen vil på sikt innføres i alle Sit-kantiner. Holm forteller at de til nå har brukt vipps i deres Trust Meal-kantiner.

— Framover vil vi se på hvilke steder som er best egnet for en hybridløsning. Det vil si en kombinasjon av kasse og mobilapp. Vi skal kunne tilby applikasjoner som både har meny og betaling.

Nedbemanning skyldes ikke digitalisering

Espen Holm forteller at Sit måtte nedbemanne etter inntektsfall under pandemien. Redusert tilstedeværelse av studenter, færre arrangementer og bortfall cateringtjenester er noen av grunnene til inntektsfallet. Han sier at nedbemanningen ikke er grunnet de nye digitale løsningene.

— Nedbemanningen er ikke i sammenheng med innføring av teknologiske betalingsmåter, men bruk av teknologien vil tillate tilgjengeliggjøring av ansatte som da kan brukes på andre, viktigere områder.

Holm understreker at de nye løsningene ikke skal erstatte de som allerede er ansatt. Omstilling til digitale løsninger vil skje løpende når ansatte pensjonerer seg eller slutter av andre grunner.

Han forteller at Sit ønsker å være en aktør som klarer å omskolere seg.

— I dag er det uansett ikke så mange som er knyttet til kassa, kokkene gjør jo en viktig jobb som ikke kan erstattes. Vi kan også omskolere folk til å for eksempel gi råd om mat og ernæring.

Sits personale i kantinene gjør mer enn å stå i kassa, de vasker også bord eller står ute på gulvet for å være til hjelp dersom det trengs. Holm spekulerer i om korona kan ha endret hverdagen vår permanent, og at renhold har et enda større fokus enn før pandemien.

— Det er derfor viktig at vi øker fleksibiliteten. En teknologisk betalingsløsning vil tilgjengeliggjøre ansatte til arbeid som er viktigere.

Holm mener at Sit har et viktig samfunnsansvar når det kommer til velferd, og at de legger stort fokus på å ta vare på studentene. Det som ikke gir studentene en merverdi kan erstattes av det digitale, men at det er viktig å holde på et mennesker som forebygge ensomhet og gi råd.

Powered by Labrador CMS