EN NY ERA: Hvem skal lede Studentersamfundet inn i Nybygg?

Ledervalget: Dette er de forhåndsmeldte kandidatene

Vi har snakket med de tre kandidatene som er forhåndsmeldt så langt. Det er fremdeles mulig å stille.

Publisert Sist oppdatert

Ny leder for Studentersamfundet skal velges av Storsalen tirsdag 27. februar klokken 18. Den nye lederen vil tiltre sin rolle 17. mai, når nåværende leder Astri Elgethun går av.

Vi har stilt de samme fem spørsmålene til de tre forhåndsmeldte lederkandidatene: 

 LES OGSÅ:  Ledervalget: Dette er de to nye kandidatene

Åsmund Hunderi Stemland (26)

Studerer: Digital infrastruktur og cybersikkerhet 

VIKTIG MED SAMFUNDSMØTER: Hvis han blir valgt til leder ønsker Åsmund Hunderi Stemland å bruke Samfundsmøtene til å skape gode øyeblikk for Samfundets medlemmer.

Hvorfor ønsker du å bli leder for Studentersamfundet?

– Siden jeg startet som student har jeg vært på fryktelig mange Samfundsmøter, og det å kunne dra på disse møtene har alltid vært en av mine favoritting med Samfundet. Derfor har jeg også tenkt at det hadde vært kult å få sitte der i Storsalen som leder. 

Han forteller at med 24 Samfundsmøter i året, hvor man kan invitere hvem som helst til å snakke om hva som helst, gir rollen som leder en mulighet for å skape veldig mange kule øyeblikk for veldig mange studenter.

Har du tidligere erfaring fra studentfrivilligheten?

– Jeg ble tatt opp i Under Dusken våren 2020, og satt som redaktør i 2021 Året etter ble jeg valgt som gjengsjef for Studentmediene. Etter det har jeg sittet som gjengenes representant i Finansstyret, og det vervet har jeg nå frem til sommeren. I tillegg har jeg hatt verv i UKA og ISFiT.

Hva skal du jobbe for som leder?

– Jeg vil gjøre en jobb for at medlemmene skal bli hørt i organisasjonen og fortsette å jobbe med hvordan man skal skape politisk deltagelse blant medlemmene. 

Stemland sier at han er opptatt av å fronte medlemmene utad og innad, men også skape medvirkning blant medlemmene. Han tror både Samfundsmøter, onsdagsdebatter og andre arenaer kan være viktige for å oppnå dette.

– Også vil jeg gjenta viktigheten av Samfundsmøtene som et gratis arrangement på lørdager. Det har vært mange helger der jeg selv har lurt på hva jeg skal gjøre. Enten ikke hatt noe vors å dra på eller egentlig ikke orket å dra på fest. Da blir Samfundsmøte en perfekt mellomting. Jeg tror det å lage kulest mulig opplevelser for medlemmene på møtene er det som motiverer meg mest ved lederrollen.

Hvordan vil du som leder ta Samfundet og studentene med inn i nye lokaler i Nybygg?

– Man har jo en hel skokk med driftende og arrangerende gjenger som i større grad enn Styret har et mandat for å skape opplevelser i Nybygg. Når det er sagt så kan Styret ha en rolle når det kommer til å skape et helhetlig tilbud til medlemmene. Styret må altså kjenne sin rolle og samarbeide med de andre arrangerende gjengene.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Det er veldig mange gode minner gjennom mange år, så det er ikke så lett å velge. Det første jeg tenker på er da jeg deltok på ARK (Akademisk Radioklubb) sitt hundreårsjubileum. Der var det en dame som holdt tale, og nevnte at hun ble tatt opp i Knauskoret i 1991, samme år som jeg visste at mine foreldre hadde vært med.

Stemland forteller at han senere gikk bort til henne for å spørre om hun husket foreldrene hans fra studietiden.

– Det gjorde hun, og kunne fortelle meg om dem, men bare hvis jeg kjøpte en øl til henne i baren, sier han.

Han kjøpte både en og to øl til damen, og fikk høre flere røverhistorier om foreldrene og deres studietid.

– Det står igjen som en kveld der jeg fikk kjenne på historikken som finnes i Huset, og min plass i den lange, lange historien.

Åsmund Hunderi Stemland er tidligere redaktør i Under Dusken og tidligere gjengsjef for Studentmediene i Trondheim som Under Dusken er en del av.

Ella Johanne Devold (24)

Studerer: Nanoteknologi

SAMFUNDET ER HELT UNIKT: Lederkandidat Ella Johanne Devold ønsker at enda flere studenter skal ta del i både det politiske og det sosiale livet på Samfundet

Hvorfor ønsker du å bli leder for Studentersamfundet?

– Samfundet for meg og i min studietid har vært noe helt unikt og veldig viktig. Det er jo bare på Samfundet jeg kan sitte i Storsalen og høre om utenrikspolitikk, og så danse til langt på natt med noen jeg ikke kjenner. 

Devold forteller at hun stiller fordi hun ønsker at det skal bli lettere for hele Trondheims studentmasse å ta del i både det politiske og det sosiale livet som finnes her på Samfundet. 

Har du tidligere erfaring fra studentfrivilligheten?

– Jeg startet min Samfundetkarriere på Edgar, og da var det som det åpnet seg en helt ny verden for meg som ny student på den tiden. Etter det var jeg med i Gjengsekretariatet (som nå heter Gjengutvalget). I tillegg har jeg vært med i UKA, senest som pressesjef i UKA-23.

Hva skal du jobbe for som leder?

– For det første ønsker jeg at flere studenter skal få muligheten til å ta del i det fellesskapet jeg har vært så heldig å få være en del av. Jeg ønsker å jobbe veldig aktivt med dette, spesielt inn mot Nybygg. I tillegg ønsker jeg å heve studentenes stemme i politikken, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Devold trekker frem et konkret eksempel på noe hun ønsker å endre på.

– Jeg synes måten Samfundet jobber med politikk og tar politiske avgjørelser, er litt utdatert og uoversiktlig. Så jeg ønsker å se på mulighetene både for å fornye dette, samt gjøre prosessene litt mer transparente og forståelige for medlemsmassen.

Hvordan vil du som leder ta Samfundet og studentene med inn i nye lokaler i Nybygg?

– Dette er en veldig spennende tid nå som vi skal åpne et nybygg med plass til veldig mange flere studenter. Jeg tror det er viktig å jobbe proaktivt for å skape et studentfellesskap i Nybygg, så vel som på Samfundet. Det snakkes mye om hvordan Samfundet rent praktisk skal flytte til Nybygg, men det snakkes kanskje ikke like mye om hvordan Samfundet som medlemsorganisasjon skal flytte inn.

Hun forteller at hun tenker Styret og leder sin rolle mot Nybygg vil være å informere om handlingsrommet til studentmassen og hvilke muligheter som vil komme med Nybygg.

– Kanskje det er muligheter for å invitere andre studentorganisasjoner inn og la de organisere ting, og at dette vil gjøre det mer lavterskel for flere studenter å komme inn på Samfundet.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Jeg har fått være med på utrolig mye flott, senest nå under UKA i høst. Men hvis jeg tenker tilbake på hele min studietid, så tror jeg at den tiden det var viktigst for meg å ha Samfundet var under pandemien. Jeg er utrolig takknemlig for alle de arrangementene og de sosiale sammenkomstene jeg fikk delta på, i det som var en veldig tung tid for meg, og for mange andre. Og sekundært vil jeg trekke frem høstens UKErevy, og det siste nummeret spesielt. Det var veldig gøy.

Inge Slettan Ulvund (28)

Studerer: Arkeologi

MÅ TØRRE Å VÆRE MER KONTROVERSIELLE: Dersom han blir valgt ønsker Inge Slettan Ulvund å invitere et bredere spekter av politiske meninger inn på debattene på Samfundet.

Hvorfor ønsker du å bli leder for Studentersamfundet?

– Jeg har tenkt på det en stund. Før jeg begynte å studere var jeg aktiv i politikken i flere år. Og da jeg begynte å studere i Trondheim kom jeg rett inn som frivillig. Så det har blitt fire år som frivillig med veldig mye moro, og nå har jeg lyst til å bidra litt tilbake, gjennom det mer administrative og politiske. 

Har du tidligere erfaring fra studentfrivilligheten?

– Jeg hadde et verv i linjeforeningen på det første studiet jeg gikk på, og ble også tatt opp i TSS det første semesteret mitt i Trondheim. Deretter ble jeg tatt opp i Pirum, og sang i Pirum i tre år. Etter det har jeg fortsatt i TSS, og sitter nå i TSS-styret. I tillegg har jeg hatt diverse andre verv internt på Samfundet.

Hva skal du jobbe for som leder?

– For det første vil jeg jobbe for å få flere studenter inn på Samfundet, nå som vi får et større bygg og flere lokaler. For eksempel ved at et linjeforeningskor eller en linjeforeningsrevy kan ha forestillinger i Samfundets lokaler. 

Han forteller videre at vi samtidig vil trenge mange flere nye interne, og det bare et pluss å få flere av de som brenner for frivilligheten inn på Samfundet. 

– For det andre så ønsker jeg at Samfundet skal tørre å være litt mer kontroversielle når det kommer til debattene. Jeg vil at vi skal ta inn et bredere spekter av politiske og akademiske meninger, og samle disse for å snakke med hverandre.

Den tredje tingen Ulvund vil, er at Samfundetstyre skal drive aktivt med lobbyvirksomhet og politisk påvirkning. 

– Vi skal være de som er frempå, sammen med den øvrige studentpolitikken, for å påvirke politikerne på alle forvaltningsnivå for å få det mer sånn som vi studenter vil.

Hvordan vil du som leder ta Samfundet og studentene med inn i nye lokaler i Nybygg?

– Jeg synes det blir viktig at vi er frempå ut mot resten av studentfrivilligheten. At vi snakker med linjeforeningene og studentorganisasjonene, ikke bare på NTNU, men også på Dronning Maud, BI og andre fagskoler, og at vi tilbyr Samfundet som en arena der alle sammen kan møtes.

Ulvund sier han også synes det hadde vært fint å for eksempel få til samarbeidsprosjekter mellom noen av de kunstneriske gjengene på Samfundet og de andre kunstneriske gjengene i byen.

– Se for deg en skikkelig stor konsert med alle linjeforeningskorene på Samfundet. Det synes jeg hadde vært veldig kult.

Hva er ditt beste minne fra Samfundet?

– Det er egentlig alt for mange til å kunne peke ut bare ett. Men jeg kan trekke frem det å ha en helt vanlig Pirum-øvelse i øvingslokalet vårt på Samfundet. Bare det å sitte der sammen med bestekompisene sine og synge, det er noe veldig koselig ved det som jeg har savnet etter at jeg sluttet i Pirum. I tillegg kan jeg jo trekke frem oktoberfest under UKA, det er alltid artig. 

Fortsatt mulig å stille

I skrivende stund er det tre forhåndsmeldte kandidater, men flere kan komme til før tirsdagens valg. Om man ønsker å stille kan man gjøre dette på Samfundsmøtet på lørdag eller ved å sende mail leder@samfundet.no. I tillegg er det mulig å komme med benkeforslag under selve møtet på tirsdag. 

GOD STEMNING: Alle de tre kandidatene kjenner til hverandre fra før, og praten går lett og latteren sitter løst mens de poserer for Duskens fotograf.

LES OGSÅ Her er de nye studentene i Sits styre

Powered by Labrador CMS