Leder av Studentersamfundet utvelges

Tirsdag kveld, den 27. februar, tar Samfundets medlemmer til Storsalen for å velge ny leder.

Publisert Sist oppdatert

Les mer om kandidatene her og her

Følg med på ledervalget direkte her.

Ledervalget er i gang når de fem forhåndsmeldte kandidater inntar scenen. Kandidatene er Åsmund Hunderi Stemland, Ella Johanne Devold, Inge Slettan Ulvund, Mari Charlotte Soland og Rami Chumber. Først står utspørring av kandidatene på agendaen, og runde en er i gang.

Åpningsappell 

Rami Chumber er førstemann ut med sin åpningsappell og starter med å uttrykke sin bekymring over økonomisk usikkerhet i dagens samfunn. Han tar også opp viktigheten av Samfundsmøtene på lørdager.

– Jeg ønsker å være en pådriver for at vi skal tenke nytt om hva slags type arrangementer vi ønsker å ha og hvem vi ønsker å nå ut til, sier Chumber. 

Han peker også på lav studiestøtte som en viktig årsak til at mange ikke har mulighet til å delta som frivillig. Chumber ønsker å jobbe politisk for å heve studiestøtten.

– Jeg vil oppfordre til bråk og aktivisme, så de hører oss nede i Oslo, utroper Chumber.

Når Åsmund Hunderi Stemland skal uttrykke sin hjertesak, trekker han frem at Samfundsmøtene skal være en møteplass for medlemmene og skal representere mangfoldet i studentmassen. 

– Jeg ønsker at alle medlemmer skal kunne si at i hvert fall ett av de 24 møtene de har lyst til å dra på, sier Stemland.

Stemland bruker sin åpningstale til å påpeke at Studentersamfundet står overfor mange forandringer med Nybygg, men han ønsker at Samfundet fortsatt skal drive med alt studentene er glad i. 

Åsmund Hunderi Stemland er tidligere redaktør i Under Dusken og tidligere gjengsjef for Studentmediene i Trondheim som Under Dusken er en del av.

Mari Charlotte Soland føler rollen som husmann i Klubbstyret har gitt grobunn for videre engasjement i frivilligheten. Soland ønsker et godt debattklima og vil at Studentersamfundet skal være en arena for engasjement og samhold.

– Jeg ønsker at Samfundet skal være et møtested for vennskap, erfaringer og alt annet tøys og tull, sier Soland.

Politisk og kulturelt engasjement er hjertesaken til Soland. Hun håper Nybygg vil bidra til å tenne en gnist blant medlemsmassen slik at flere ønsker å delta i Studentersamfundet.

Fjerdemann ut, Inge Slettan Ulvund, kommer fra et langt liv med politisk engasjement og ønsker å bidra med sin erfaring inn i ledervervet. 

– Vi skal drive direkte lobbyvirksomhet på vegne av Studentersamfundet, uttalte Ulvund.

Han ønsker at skillet mellom linjeforeningene og Studentersamfundet blir svakere. Dette er noe han vil endre og noe han mener muliggjøres med nybygg.

– Samfundet burde være det første stedet man spør om det skal skje et studentarrangement i Trondheim, sier Ulvund. 

Ella Johanne Devold ønsker å rette fokus mot de som synes Studentersamfundet kan fremstå som litt skremmende. Samfundet som fellesskap er noe hun vil fortsette å dyrke.

– Vi må sikre at Trondheim fortsatt er Norges beste studentby i mange år fremover, sier Devold.

Hun tar også til orde for at studiestøtten må økes. For Devold er dette løsningen for å få flere inn i frivilligheten.

– La folk fokusere på studiene, proklamerer hun.

Vi er i gode hender

Etter første utspørringsrunde fikk alle kandidatene holde en avslutningsappell. Flere av kandidatene la vekt på at Samfundet er i gode hender, uansett hvem som blir valgt. 

Den første som holdt sin avslutningsappell var Ella Johanne Devold. Hun håper å ha vekket nysgjerrighet og kanskje litt irritasjon i Storsalen i kveld. 

– Jeg vil vise alle studenter de tusen dørene inn til fellesskapet på Samfundet. 

En viktig sak for Devold er også Samfundets politiske profil, blant annet støtte til studenter utenfor EØS. 

– Jeg vil også jobbe for at det som blir tatt opp i Storsalen, kommer ut av huset og til for eksempel kommunen og sosiale medier. 

Inge Slettan Ulvund vil kjempe for at Samfundet skal forbli studentenes evigvarende lekeplass. 

– Huset er til for å få lov å prøve seg, feile og komme ut på den andre siden med verdifulle erfaringer. 

Mari Charlotte Soland håper hun som en eventuell leder kan bidra til at Samfundet er et sted hvor du kan tørre å ta ordet og bli hørt. 

– Også håper jeg min tidligere erfaring fra huset gjør meg forberedt til å møte nye utfordringer som kan oppstå når Nybygg åpner. 

Åsmund Hunderi Stemland vil jobbe for at Samfundet skal være en levende organisasjon hvor vi finner sammen til fest, debatt og moro.

– Jeg håper alle medlemmene finner et Samfundsmøte de tenker «shit, det vil jeg dra på».

Han vil også jobbe for å ivareta kort avstand mellom medlemmer og styret. Dette mener han er essensielt, selv om organisasjonen vokser.

 Avslutningsvis tilfører han æreverdig talerstolens kjente sitat

– Mitt navn er Åsmund, og jeg er medlem. 

Rami Chumber viser til Storsalens fulle stolrader, og syns det alltid er like gøy å se at det er så mange som bryr seg om hvem som skal lede Studentersamfundet.

– Jeg ønsker å bidra til å skape et Samfund som utfordrer studentene til å tørre å tenke nytt, et Samfund hvor man kan møte nye venner. 

Entusiastisk avslutter Chumber at han er klar for å trå til og klar til å sette studiet på vent!

Imens tellekoret teller bidrar Samfundets interne teater til underholdning av diverse slag, også på lederkandidatens bekostning.

Etter første runde ved stemmeurnene står resultatet slik:

Åsmund Hunderi Stemland: 29 stemmer (7,6 prosent)

Ella Johanne Devold: 63 stemmer (16,4 prosent)

Inge Slettan Ulvund: 68 stemmer (17,8 prosent)

Mari Charlotte Soland: 109 stemmer (28,5 prosent)

Rami Chumber: 112 stemmer (29,2 prosent)

Blankt: 2 stemmer (0,5 prosent)

Etter votering fikk ingen av kandidatene 50 prosent av stemmene. De to kandidatene som går videre til andre utspørringsrunde er Mari Charlotte Soland og Rami Chumber.

 

Powered by Labrador CMS