Studenttinget hadde sitt første møte for året.

Student skal påvirke valg av rektor

Didrik Nohre Lønvik er valgt som studentenes representant i innstillingsutvalget. Gina Kristine Aarheim ble valgt til vara.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 1. februar hadde Studenttinget sitt første møte for året. Valg av studentrepresentant til innstillingsutvalget for ny rektor på NTNU stod på agendaen.

Innstillingsutvalget skal bestå av representanter fra styret, ansatte og studenter. Sammen skal de vurdere søkere til rektorstillingen, og legge fram en innstilling til NTNU-styret. Styret har siste ord i valget.

Didrik Nohre Lønvik gleder seg til å komme i gang

Studenttinget ble bedt om å foreslå én kvinne og én mann som representanter, for å opprettholde kjønnsbalansen i utvalget. Leder for Studenttinget, Didrik Nohre Lønvik, ble valgt som representant. Internasjonalt ansvarlig i Studenttinget, Gina Årheim, ble valgt til vara.

Krevende tid for NTNU

Lønvik har ingen tidligere erfaring med ansettelsesprosesser, men mener lang fartstid innenfor velferd- og studenttinget gir gode forutsetninger som representant. Som den eneste studenten i utvalget, presiserer han viktigheten av å ivareta deres stemme.

– Jeg skal alene representere over 40 000 studenter. Jeg er valgt for å løfte deres perspektiver, og det skal jeg gjøre.

For rektorstillingen ser Lønvik etter kandidater som kan lede godt både internt og utad. Han mener en god rektor skal legge til rette for at studenter og ansatte kan yte sitt beste. Samtidig skal NTNU være godt representert i næringsliv, offentlig sektor og hos folk generelt. Han legger til at dette er ekstra viktig siden universitetet går inn i en utfordrende tid.

– NTNU går inn i en periode med mange omveltninger. Det er store byggeprosjekter og tøffere økonomiske vilkår. Dette krever en tydelig og god leder.

Lønvik mener også NTNU har et kulturproblem som må fikses. 

– Det har vært stort medietrykk etter Anne Borg sin avgang. Det er mange ansatte som har opplevd at de ikke får uttrykke seg fritt, og sånn skal det ikke være. Universitetet NTNU skal ha akademisk ytringsfrihet.

På spørsmål om han gleder seg til å komme i gang med arbeidet svarer Lønvik kort og konsist “ja!”

Tidsplan ikke fastsatt

Det er ikke fastsatt noen tidsplan for valgprosessen av rektor, men det forventes at store deler av arbeidet vil foregå i mars-april.

Hvor mye ressurser og tid som kreves avhenger av hvor mange kvalifiserte søkere som melder sin interesse til rektorstillingen.

Powered by Labrador CMS