Dette er Studentersamfundets nye leder

Rami Chumber er valgt som ny leder ved Trondheims runde røde.

Publisert Sist oppdatert

Les om første del av valget her.

NY LEDER: Rami Chumber ble valgt i som ny leder av Stundersamfundet i Trondhjem.

Les om de fem forhåndsmeldte kandidatene her og her

Etter to utspørringsrunder ble valgresultatet klart, da Rami Chumber fikk 172 stemmer (51,5 prosent). 

Etter første utspørringsrunde ble fem kandidater til to. Rami Chumber og Mari Charlotte Soland stod igjen da Storsalen gjorde seg klare for andre runde med utspørringer, med ti spørsmål til kandidatene.

Andre utspørringsrunde 

Spørsmålene fra medlemmene ved talerstolen kom med varierende grad av seriøsitet. Kandidatene ble konfrontert med alt fra partitilhørighet, til hvilken Pokémon de identifiserer seg med. 

De er derimot begge enige om at Nybygg betyr nye muligheter, både for utfoldelse og fellesskapsfølelse for flere studenter.

FULLSATT SAL: Mange studenter tok turen til Storsalen for å stemme frem sin nye leder

Chumber presiserer viktigheten av samfunnsengasjement, men syns det er viktig å «ha det lættis også».

– Jeg vil dyrke det særegne med huset og alt som skjer gjennom gjengenes kreative påfunn.

Kandidatene ble videre spurt om sin politiske plattform og hvilke store saker de vil vie oppmerksomhet. 

Chumber forteller at han har hjertet godt plantet på venstresiden.

– Jeg er opptatt av klima, og tror på at vi må fase ut oljenæringen. Norge er ofte bikkja til USA og NATO når det kommer til utenrikspolitikk. Jeg savner at vi tar modige standpunkt, sier han. 

Soland mener politikk bidrar til felles handling og fordeling av verdier, uansett samfunns- og verdens situasjon. 

NU KLINGER: Alle Samfundets gjenger gratulerer Chumber som ny leder.

– Alle skal kunne ha en politisk mening, sier hun. 

Soland har også psykisk helse som en av sine hjertesaker. Hun trekker selv frem at hun ønsker å belyse psykisk helse, og ved spørsmål om hvordan de kan øke engasjementet rundt Samfundsmøtene svarer Soland at hun tror det er viktig å bruke kultur for å invitere inn til et politisk engasjementet. 

– Jeg har lyst til at Samfundets debatter og Samfundsmøtene skal samhandle mer.

Chumber ønsker å arrangere Samfundsmøter som utfordrer medlemmene.

 – Jeg vil at vi skal rette et kritisk blikk mot det man tar for gitt, som for eksempel konsulentbransjen. Samt invitere til handling, blant annet i forbindelse med studiestøtten. 

Etter andre runde med avstemning, valgte altså Storsalen Chumber som sin nye leder. På selveste nasjonaldagen overtar han ledertronen etter Astri Elgethun, og dermed også ansvaret for å skape et levende Studentersamfund for alle.

Etter Storsalen reiste seg til «Nu klinger» tok representanter fra alle Samfundets gjenger til talerstolen for å gratulere Chumber som ny leder.

Powered by Labrador CMS