STUDENTREPRESENTANTER: Her er de fire kandidatene som stiller til studentplassene i NTNUs styre.

Her er studentene som stiller til NTNU-styret 2024/25

Snart er det valg på studentene som skal sitte i NTNUs øverste organ.

Publisert Sist oppdatert

NTNUs styre har overordnet ansvar for styringen til NTNU som organisasjon. Styret består av rektor, fire eksterne og syv interne representanter. To av de interne styremedlemmene skal være studenter, hvor én er kvinne og én er mann. Disse to, og to varaer, skal velges i studentvalget som holdes mellom 15. og 19. april. 

Disse studentene vil, sammen med resten av styret, være ansvarlige for alle beslutningene som tas ved NTNU. 

Fristen for å melde kandidaturet sitt gikk ut 2. april. I år har fire kandidater stilt til posisjonene. 

Leder for valgstyret til studentvalget, Matilde Brox Bordal, skriver i en pressemelding at hun er fornøyd med kandidatene:

– Alle kandidatene er fra ulike studieretninger og fakultet. Dette håper vi er med på å gjøre valget mer synlig blant studentene. Jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin, skriver hun.

 LES OGSÅ:  Nå forsvinner alders- og tilleggspoeng

Klar for ett NTNU

Siri Mostad Larsen er tredjeårsstudent ved bygg- og miljøteknikk og er én av fire som søker på stillingen. Hun ønsker at NTNU skal bli et ledende universitet i Norge:

PÅ KARTET: Siri Mostad Larsen ønsker å se NTNU markere seg mer internasjonalt.

– Jeg stiller til styret for at utdanningene på NTNU skal være Norges flaggskip for høyere utdanning, sier styrekandidaten. 

Hun har bred erfaring, i alt fra 4H til det sentrale utdanningsutvalget, og er engasjert i utdanning og samfunnsansvaret utdanning har. 

For kandidaturet har Larsen, og de andre studentene som stiller, måtte redegjøre for posisjonen sin på temaer som utveksling, NTNU som utdanningsinstitusjon og campussammenslåingen. 

– Vi trenger campussammenslåing for å bygge en felles NTNU-kultur, og ett NTNU, sier hun.

Hun mener at satsingen bør foregå mer på det teknologiske og naturvitenskapelige:

– Vi er et ledende universitet som ønsker å føre an både på utdanning og på forskning.

Skal vi lede an på forskning, må vi ha en utdanning som følger samfunnets utvikling og tar det samfunnsansvaret vi har som Norges største utdanningsinstitusjon, sier Larsen.

Selv om NTNU markedsfører seg internasjonalt og Larsen ønsker å plassere NTNU på kartet, mener hun at utveksling ikke bør innarbeides i utdanningen:

– Utveksling skal være friheten selv, semesteret der du som student legger opp ditt løp, med de emnene du ønsker i det landet du selv vil reise til. Ikke et semester på et universitet NTNU er gode venner med utenfor norske landegrenser, sier Larsen. 

 LES MER:  Du vil ikke tro hvordan du kan redde disse søtnosene

Læringsmiljø i fokus

Masterstudent i historie, Lasse Zetterlund, har mye erfaring fra både linjeforening og studentpolitikk. 

Zetterlund har blant annet vært studentrepresentant i klyngebrukergruppen til HUMSAM-bygget, og er sterkt involvert i campussammenslåingen. Han mener at sammenslåingen er bra for det tverrfaglige:

DEDIKERT: Lasse Zetterlund er lidenskapelig opptatt av NTNU

– Jeg synes idéen er god, men er veldig lei for at budsjettet ble halvert. Jeg tror dette kan bli veldig bra, det blir fint å få miljøene fra Dragvoll ned på Gløshaugen, sier han. 

Han opplever at frivilligheten og læringsareal blir satt opp mot hverandre, men skjønner at for NTNU så bør et fokus på læring være størst:

– Jeg synes dette er leit, fordi frivilligheten taper som oftest, men det bør være mulig å kombinere de to og lage løsninger som fungerer for begge. Til slutt er hovedoppgaven til NTNU å være en utdanningsinstitusjon, så da må man så klart prioritere læringsarealer, fortsetter han.

Han er litt skeptisk til forflytningen av Dragvoll og er redd for at det skal bli vanskeligere å føre en tilhørighet til fagene, særlig på bachelornivå. 

– Bachelorene blir mer spredt ut på Gløshaugen og skal etter foreløpige planer ikke ha første prioritet på HUMSAM-bygget, sier Zetterlund. 

Han har selv vært på utveksling, og er veldig positiv til det, men mener at det er vanskelig å forholde seg til prosessen.

– Det er en veldig god mulighet for å lære og oppleve nye ting, men dagens system er kronglete, tungvint og skaper usikkerhet om man vil søke. Jeg tror at om vi får gjort dette lettere, så vil kanskje flere av nølerne dra, sier han. 

 LES MER:  Slik blir nye campus

Med plass til alle

Malin Høgsand Leirvåg er yngst av søkerne, men hun har bred erfaring fra NTNU som tillitsvalgt i forskjellige organer og har sittet i læringsmiljøutvalget til NTNU. 

POSITIV: Malin Høgsand Leirvåg ønsker å sørge for at alle føler en tilhørighet til NTNU.

Hun ønsker at NTNU skal ivareta god kvalitet og tilhørighet til utdanning og studiested. 

– Det lønner seg at vi har et bredt spekter av utdanninger i nærheten av der folk bor, og at vi er attraktive for framtidige studenter innenfor mange forskjellige fagretninger, sier hun. 

Hun er positivt innstilt for campussammenslåingen, og håper at NTNU vil være med på å legge til rette for studentfrivilligheten.

– Studentfrivilligheten er allerede nedprioritert, vi ser at noen av arealene som allerede er i bruk i dag ikke er lagd for å være et areal for frivilligheten i utgangspunktet. Jeg tror dette er viktig å ta med seg videre, at man skal ha muligheten til å gjøre mye forskjellig i et rom i tillegg til å ha for eksempel forelesninger, sier hun. 

Leirvåg har stilt seg mest optimistisk til utveksling av alle kandidatene, men er enig i at om prosessene hadde blitt forenklet så hadde det blitt mye bedre for søkerne. 

– NTNU må ta mer ansvar for å gjøre det til en mer brukervennlig prosess. Folk på utveksling i dag sliter blant annet med økonomi, byråkrati og dårlig kommunikasjon med universitetet. Jeg synes at hvis man vil på utveksling, så skal man få dra, implisitt mener jeg at om man ikke vil så er man ikke nødt, sier hun. 

 LES MER:  – 110 år med tradisjoner står i fare

Studenten er viktigst

Den siste som søker på styrevervet er Odd Arne Fosse. Med bakgrunn som tillitsvalgt for IE-fakultetet ønsker han å involvere studentstemmen mer i prosesser som å prøve nye undervisnings- og vurderingsmetoder, og bedre studieprogrammene som finnes. 

INKLUDERENDE: Odd Arne Fosse er alltid klar for å slå av en prat for å høre om studentperspektivet.

Han er positivt innstilt til intensjonen bak campussammenslåingen, men sier han har blitt mer skeptisk til realiseringen av prosjektet over tid.

– Budsjettkuttene som har kommet fra regjeringen gir et større press på prosjektet. Dette gjør meg bekymret for prioriteringene som skal bli gjort, sier Fosse.

Når det kommer til faglig satsing mener Fosse at NTNU burde satse mer på teknologiske og naturvitenskapelige fag, særlig på helse, IT og ingeniørvitenskap. 

– Jeg synes at både de nevnte fagfeltene og humaniora-fagene er viktige, men at NTNU har et større ansvar for å dekke den naturvitenskapelige delen enn andre universiteter i Norge, sier Fosse. 

I likhet med Larsen mener Fosse at utenlandsopphold er preget av lite frihet, at det ikke bør være obligatorisk og at prosessene er vanskelige. Han stiller seg fortsatt positiv til at folk bør kunne dra.

– Utveksling er verdifullt for kulturutveksling og for et avbrekk i et lengre studieopphold, men bør ikke være obligatorisk uten en attraktiv utvekslingsavtale og god oppfølging. Flere studier er preget av lite rom for utveksling på grunn av fagene og andre studier har gode avtaler bakt inn i studiet, sier han. 

Valget åpner snart

Valget for NTNU styret foregår digitalt, og urnene åpner 15. april kl. 09.00. Alle 40 757 studenter ved NTNU er stemmeberettigede. 

Valgstyreleder Mathilde Brox Bordal ser fram til valget. 

– Vi ser frem til en spennende valgperiode med blant annet kandidatdebatt på Studentersamfundet torsdag 11. april, sier hun. 

Valgurnene stenger 18. april og vinnerne annonseres 19. april.

  LES MER:  Semesteravgiften økes

Powered by Labrador CMS