Debatt

Prioriter fysikkvideoer, NTNU!

Prosjektet finnes. Kompetansen finnes. Studenter ønsker det. Nå er det på tide at NTNUs fysikkstudio får prioritet.

Publisert

NTNUs fysikkstudio er et videoprosjekt opprettet på Institutt for fysikk i 2020, etter massiv lobbyvirksomhet fra studenter med base i Delta og Nabla. Studentengasjementet for prosjektet startet i 2014. I 2023 har prosjektet fått støtteerklæringer fra Berg, Delta, EMIL, Mannhullet, Nabla, Smørekoppen, Spanskrøret, Studentrådet NV og Timini.

Målet er å skape en videoserie av tematiske læringsvideoer av høy kvalitet, som tar seeren stegvis fra videregående nivå til universitetsnivå i fysikk. Dette er noe NTNU bør ha interesse av å utvikle.

For det første, fordi NTNU er teknologi-fanebærer i norsk kontekst. Vi snakker mye om å utdanne flere teknologer, at flere må ha interesse for, og forstå, realfag. Vi forestiller oss at fremtiden er ultrateknologisk. Fysikk og matematikk danner kjernen av det meste vi anser som «teknologi». Skal satsingen på teknologi og realfag være mer enn bare ord, må det produseres gode læringsverktøy som tilgjengeliggjør fysikken og det matematiske dypet for flere.

Fysikk er kanskje det fagfeltet der gapet mellom videregående og universitetsnivå er størst. Det virker som at dette har vært diskutert siden studienes morgen og er noe vi må anta at ligger i fagfeltets natur. Fysikk er altså både ekstremt nyttig og en naturlig høythengende frukt. Gode, tematiske læringsvideoer er en «stige» studenter har ønsket seg lenge.

For det andre, bør NTNU være interessert i å utvikle video som læringsmateriell. NTNU har allerede investert enorme summer på å ha et eget multimediesenter. Denne investeringen har potensial til å komme både studenter og Norges øvrige befolkning til gode, dersom det satses på læringsvideoer. Jeg skriver læringsvideoer, fordi det er en enorm forskjell på videoer laget for å underholde og videoer laget for å lære. Dette er et eget forskningsfelt. Kompetanse innen videodidaktikk vil være strategisk smart for NTNU å bygge. NTNUs fysikkstudio er for øyeblikket prosjektet som sitter på mest kunnskap om dette.

For det tredje virker det som om vi har utdanningsministre som verdsetter distriktspolitikk. Læringsmateriellet video kan nytes hvor som helst – når som helst. Det må være bra rundt om i det ganske land, for alle som vil etterutdanne seg uten å måtte flytte.

Siden oppstarten i 2020 har prosjektet fått midler til delvis drift i korte perioder. 2022 og 2023 har vært helt krise, med én måneds drift hvert av årene. Likevel har prosjektet fått til mye. Videoformatet er betraktelig utviklet (prosjektet har videreført arven etter VfK, som var 2010-tallets mest strategiske videosatsning). Hittil er 27 videoer filmet og 15 videoer publisert. De upubliserte filmene kan gjøres ferdige og tilgjengelige. Nye videoer kan produseres.

Til det trenger vi arbeidsro og forutsigbarhet. Vi er klare. Er du, NTNU?

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS